סילבוסים

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
חברה ישראלית תשע"ז חץ רחל שרעבי
סמינריון- שבירת מיתוסים תשע"ז חץ רחל שרעבי
סמינריון - משפחה וקריירה תשע"ז חץ רינה שחר
מיקרו תשע"ז ינשופים רננה לינדר
מאקרו תשע"ז ינשופים רננה לינדר
מערכות מידע ניהוליות תשע"ז ינשופים שלום ברויאר
אנגלית למתקדמים א' תשע"ז
סמינריון מחקרי בניהול תשע"ז ינשופים אבי יוספוף
מתמטיקה 3 יח"ל - מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
מתמטיקה 4 יח"ל- מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
מבוא לסטטיסטיקה - מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תשע"ח ינשופים ב שוש שור
אסטרטגיה עסקית תשע"ח ינשופים ב נתנאל דרורי
יסודות הניהול מורחב תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך
מערכות מידע ניהוליות תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר
סמינריון בניהול תשע"ח ינשופים ב אבי יוספוף
סמינריון במשאי אנוש תשע"ח ינשופים ב דביר קווה
סמינריון משאבי אנוש תשע"ח ינשופים ב אלה קורן
סמינריון במשאבי אנוש תשע"ח ינשופים ב אבי טילמן
שיטות מחקר תשע"ח ינשופים ב אמיר זילבר
אבחון ויעוץ ארגוני תשע"ח ינשופים ב אתי פז
כח אדם רפואי תשע"ח ינשופים ב אסף בקר
יסודות השיווק תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך
התנהגות ארגונית א' תשע"ח ינשופים ג דביר קווה
התנהגות ארגונית ב' תשע"ח ינשופים ג דביר קווה