ראש מערך
ראש המערך לתוכניות ייעודיות
פרופ' גיל אפשטיין
הוראה לתואר: 
הוראה לתואר: 
דוא"ל : 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 
שעות קבלה: