ראש מדור
ראש מדור תוכניות מובנות ולימודי תעודה
גב' מרב גלעד
הוראה לתואר: 
דוא"ל : 
מחלקה: 
טלפון: 
מיקום: