מרכזת תכניות: תכנית 30+ / מכינה לרפואה
מכינת 30 + / מכינה לרפואה
גב' רבקה כץ
דוא"ל : 
טלפון: