לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ו - חץ מחזור ג'

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ג' שנה"ל תשע"ו

 

- לצפייה ברשימת הקורסים -

יום שני

יום שישי

בניין 403 כיתה 67

בניין 403 כיתה 67

19.10.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

23.10.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

26.10.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

30.10.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב'

 

 

 

 

 

 

2.11.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

6.11.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

9.11.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

13.11.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

16.11.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

20.11.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

23.11.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

27.11.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

30.11.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

4.12.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב'

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

7.12.15

חנוכה

 

11.12.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

 

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

14.12.15

חנוכה

 

18.12.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

 

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

21.12.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

25.12.15

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

28.12.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

1.1.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

4.1.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

8.1.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

11.1.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

15.1.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב'

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

18.1.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

22.1.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

25.1.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

29.1.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

1.2.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

5.2.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

8.2.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

12.2.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

15.2.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

19.2.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

22.2.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

26.2.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

סמסטר ב'

יום שני

יום שישי

בניין 403 כיתה 67

בניין 403 כיתה 67

29.2.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

4.3.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

יסודות המשטר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

7.3.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

11.3.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

14.3.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

18.3.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה -ב

21.3.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

25.3.16

 

 

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

שושן פורים

 

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

1.4.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

8.4.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

 

 

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

4.4.15

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

17:50-19:40

החברה הישראלית

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

19:50-21:30

מגדר אירגונים ומשפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

15.4.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

תרגיל ממשל ופוליטיקה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה -ב

 

 

 

 

 

 

18.4.16

16:00-17:40

יהדות מוסדות התורה ומוסדותיה

22.4.16

 

פסח

 

17:50-19:40

מגדר אירגונים ומשפחה

 

 

 

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4.16

 

פסח

29.4.16

 

פסח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.16

16:00-17:40

מגדר אירגונים ומשפחה

6.5.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

תאוריות סוציולוגיות

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

 

 

 

 

 

9.5.16

16:00-17:40

תרגיל ממשל ופוליטיקה

13.5.16

 

יום העצמאות

 

17:50-19:40

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5.16

16:00-17:40

מגדר אירגונים ומשפחה

20.5.16

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות

 

17:50-19:40

תאוריות סוציולוגיות

 

9:10-10:40

התנהגות צרכנים

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

23.5.16

16:00-17:40

מגדר אירגונים ומשפחה

27.5.16

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות

 

17:50-19:40

תאוריות סוציולוגיות

 

9:10-10:40

התנהגות צרכנים

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב'

 

 

 

 

 

 

30.5.16

16:00-17:40

מגדר אירגונים ומשפחה

3.6.16

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות

 

17:50-19:40

תאוריות סוציולוגיות

 

9:10-10:40

התנהגות צרכנים

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אירגונים ומשפחה

 

 

 

 

 

 

6.6.16

16:00-17:40

מגדר אירגונים ומשפחה

10.6.16

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות

 

17:50-19:40

תאוריות סוציולוגיות

 

9:10-10:40

התנהגות צרכנים

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אירגונים ומשפחה

 

 

 

 

 

 

13.6.16

 

 

17.6.16

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות

 

שבועות

 

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות

 

 

 

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

 

 

20.6.16

16:00-17:40

מגדר אירגונים ומשפחה

24.6.16

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות

 

17:50-19:40

תאוריות סוציולוגיות

 

9:10-10:40

התנהגות צרכנים

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים

 

 

 

 

12:30-14:00

מגדר אירגונים ומשפחה