לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ו - חץ מחזור ד'

* יתכן שינויי בלו"ז

 

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ד' שנה"ל תשע"ו

- לצפייה ברשימת הקורסים - 

יום  שני

יום שישי

בניין  403  כיתה 101

בניין  403  כיתה 101

29.2.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

4.3.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

7.3.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

11.3.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

14.3.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

18.3.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

21.3.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

25.3.16

פורים

 

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

 

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

 

 

 

 

 

 

28.3.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

1.4.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

4.4.15

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

8.4.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

מבוא לאנתרופולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

15.4.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.4.16

16:00-18:00

פסח

22.4.16

07:30-09:00

פסח

 

18:10-19:40

 

09:10-10:40

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

25.4.16

16:00-18:00

פסח

29.4.16

07:30-09:00

פסח

 

18:10-19:40

 

09:10-10:40

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

2.5.16

16:00-18:00

הכתובה

6.5.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

9.5.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

13.5.16

07:30-09:00

יום העצמאות

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

09:10-10:40

 

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

16.5.16

16:00-18:00

מנהיגות וניהול

20.5.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

תרגיל סוציולוגיה

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:50-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

23.5.16

16:00-18:00

מנהיגות בניהול-10

27.5.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-20:10

פוליטיקה ישראלית

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

20:20-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

30.5.16

16:00-18:00

מבוא לאנתרופולוגיה

3.6.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-20:10

פוליטיקה ישראלית

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

20:20-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

6.6.16

16:00-18:00

הכתובה

10.6.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

20:20-21:30

מנגנוני הגנה על החלש-13

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

13.6.16

 

שבועות

17.6.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה

 

 

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

20.6.16

16:00-18:00

מבוא לאנתרופולוגיה

24.6.16

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

18:10-20:10

פוליטיקה ישראלית

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

20:20-21:30

 

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה