לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ו - יהלום מחזור ב'

לו"ז תכנית 'יהלום' מחזור ב' שנה"ל תשע"ו

- לצפייה ברשימת הקורסים -

יום  שני

יום שישי

בניין  605 כיתה 101

בניין  404  כיתה 101

תאריך

שעה

שם הקורס

תאריך

שעה

שם הקורס

15.2.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

19.2.15

08:00-10:00

סטטיסטיקה א'

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

10:15-12:15

סטטיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

26.2.16

08:00-10:00

סטטיסטיקה א'

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

10:15-12:15

סטטיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.2.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

4.3.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

7.3.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

11.3.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

14.3.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

18.3.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו-תרגיל

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

21.3.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

25.3.16

שושן פורים

 

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

 

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

 

 

 

 

 

 

28.3.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

1.4.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

4.4.15

16:00-18:00

חברה ומדינה

8.4.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

11.4.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

15.4.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו-תרגיל

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

18.4.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

22.4.16

07:30-09:30

 

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:40-11:40

 

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:50-13:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4.16

16:00-17:30

 

29.4.16

07:30-09:30

 

 

17:40-19:20

 

 

09:40-11:40

 

 

19:35-21:30

 

 

11:50-13:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.16

16:00-18:00

הכתובה

6.5.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

9.5.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

13.5.16

07:30-09:30

 

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:40-11:40

 

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:50-13:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

20.5.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

23.5.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

27.5.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו-תרגיל

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

 

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

30.5.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

3.6.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

 

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

6.6.16

16:00-18:00

הכתובה

10.6.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

13.6.16

16:00-17:30

חג

17.6.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו-תרגיל

 

17:35-18:35

 

09:55-11:25

סטסיסטיקה א'

 

18:45-20:15

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

20:20-21:30

 

12:30-14:00

מתמטיקה

 

 

 

 

 

20.6.16

16:00-18:00

חברה ומדינה

24.6.16

07:30-09:45

כלכלה מיקרו

 

18:10-20:10

חברה ומדינה

 

09:55-11:25

הדרכה ביבלוגרפית

 

19:50-21:30

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

11:35-12:20

תרגיל -מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה