כיתות לימוד -אנגלית לשנה"ל תשע"ח

כיתות לימוד אנגלית שנה"ל תשע"ח לתוכנית חץ/ יהלום/ ינשופים

מס' קורס

יום

שעה

סמס

מרצה

תכנית

בנין

כיתה

41-904-07

ג'

16:00-19:00

שנתי

ד"ר רויטל נגר

חץ ה' / יהלום ג'

507

4

41-904-08

ב'

12:00-15:00

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

חץ ה' / יהלום ג' – מיועד לחברת חשמל-בלבד

502

37

41-904-09

ג'

18:00-21:00

שנתי

גב' ורדית יעקובי

ינשופים ג'

507

102

41-914-30

ג'

18:00-22:00

א'

גב' גילית וייס

ינשופים ב'

507

106

41-914-31

ג'

18:00-22:00

א'

עינבר קמינסקי

ינשופים ב'

505

3

41-914-94

ג'

16:00-20:00

קיץ

גב' נירה הראתי

חץ ה'

טרם

טרם

41-914-95

ג'

16:00-20:00

קיץ

גב' ששון איילת

יהלום ג'

טרם

טרם

41-914-96

ב'

12:00-16:00

קיץ

גב' ארט גולדנברג מגי

חץ ה' / יהלום ג' – מיועד לחברת חשמל-בלבד

טרם

טרם

41-922-30

ג'

16:00-20:00

א'

ד"ר איילת ששון

חץ ד'/יהלום ב'

505

101

41-922-31

ג'

16:00-20:00

א'

גב' מגי ארט

יהלום ב'/חץ ד'

605

102

41-922-32

ג'

16:00-20:00

א'

ד"ר אנה ליובמן

חץ ד'/יהלום ב'

504

3

41-922-70

ג'

18:00-22:00

ב'

גב' מגי ארט

ינשופים ב'

505

105

41-922-71

ג'

18:00-22:00

ב'

גב' גילית וייס

ינשופים ב'

502

7

41-922-72 ג' 18:00-22:00 ב' גב' איילת ששון ינשופים ב' 507 104

41-904-67

ג'

16:00-19:00

ב+קיץ

ד"ר אוסנת חן

חץ ו'

507

203

41-904-68

ג'

16:00-19:00

ב+קיץ

מר שמחה בלוך

יהלום ד'

505

003