כיתות לימוד -אנגלית לשנה"ל תשע"ח (סמס' א+ב+קיץ)

 

כיתות לימוד אנגלית שנה"ל תשע"ח לתוכנית חץ/ יהלום/ ינשופים

 

מס' קורס

יום

שעה

סמס

מרצה

תכנית

בנין

כיתה

בסיסי

41-904-07

ג'

16:00-19:00

שנתי

ד"ר רויטל נגר

חץ ה' / יהלום ג'

507

4

בסיסי

41-904-08

ב'

12:00-15:00

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

חץ ה' / יהלום ג' – מיועד לחברת חשמל-בלבד

502

37

בסיסי

41-904-09

ג'

18:00-21:00

שנתי

גב' ורדית יעקובי

ינשופים ג'

507

102

מתקדמים א'

41-914-30

ג'

18:00-22:00

א'

גב' גילית וייס

ינשופים ב'

507

106

מתקדמים א'

41-914-31

ג'

18:00-22:00

א'

עינבר קמינסקי

ינשופים ב'

505

003

מתקדמים א'

41-914-94

ג'

16:00-20:00

קיץ

גב' נירה הראטי

חץ ה'+יהלום ג'

604

014

מתקדמים א'

41-914-95

ג'

16:00-20:00

קיץ

ד"ר איילת ששון

חץ ה'+יהלום ג'

604

062

מתקדמים א'

41-914-96

ב'

12:00-16:00

קיץ

גב' ארט גולדנברג מגי

חץ ה' / יהלום ג' – מיועד לחברת חשמל-בלבד

604

013

מתקדמים ב'

41-922-30

ג'

16:00-20:00

א'

ד"ר איילת ששון

חץ ד'/יהלום ב'

505

101

מתקדמים ב'

41-922-31

ג'

16:00-20:00

א'

גב' מגי ארט

יהלום ב'/חץ ד'

605

102

מתקדמים ב'

41-922-32

ג'

16:00-20:00

א'

ד"ר אנה ליובמן

חץ ד'/יהלום ב'

504

3

מתקדמים ב'

41-922-70

ג'

18:00-22:00

ב'

גב' מגי ארט

ינשופים ב'

505

105

מתקדמים ב'

41-922-71

ג'

18:00-22:00

ב'

גב' גילית וייס

ינשופים ב'

502

7

מתקדמים ב'

41-922-72

ג'

18:00-22:00

ב'

גב' איילת ששון

ינשופים ב'

507

104

בסיסי

41-904-67

ג'

16:00-19:00

קיץ

ד"ר אוסנת חן

חץ ו'+יהלום ד'

סמס' ב

507

סמס' ב'

203

סמס' קיץ

604

סמס' קיץ

061

בסיסי

41-904-68

ג'

16:00-19:00

קיץ

מר שמחה בלוך

חץ ו'+יהלום ד'

סמס' ב 604

סמס' ב 064

סמס' קיץ

1104

סמס' קיץ

243