מרכזת תכנית חכ"ם/ מכללה י-ם
מרכזת תכנית חכ"ם ומכללה חרדית ירושלים
גב' חן בראון
הוראה לתואר: 
דוא"ל : 
טלפון: