לוח זמנים לשנת הלימודים קיץ תשע"ו - חץ מחזור ג'

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ג' שנה"ל

קיץ תשע"ו

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בניין ט.נ כיתה ט.נ

בניין ט.נ כיתה ט.נ

27.6.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

1.7.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

4.7.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

 

 

 

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

8.7.16

7:30-9:00

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

9:10-10:40

יהדות

 

 

 

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

11.7.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

15.7.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

22.7.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.7.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

29.7.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

1.8.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

5.8.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

8.8.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

12.8.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

15.8.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

19.8.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

22.8.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

26.8.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

29.8.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

2.9.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

5.9.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

9.9.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

12.9.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

16.9.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

19.9.16

16:00-17:30

סמינריון מדעי המדינה

23.9.16

7:30-9:00

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

17:40-19:10

סמינריון מדעי המדינה

 

9:10-10:40

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לתקשורת המונים

 

 

 

 

 

 

26.9.16

16:00-17:30

 

30.9.16

7:30-9:00

יהדות

 

17:40-19:10

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

9:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב