לוח זמנים לשנת הלימודים קיץ תשע"ו - חץ מחזור ד'

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ד' שנה"ל

קיץ תשע"ו

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום  שני

יום שישי

בניין ט.נ  כיתה ט.נ

בניין ט.נ  כיתה ט.נ

27.6.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

1.7.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

4.7.16

16:00-17:30

מגדר ארגונים ומשפחה

8.7.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

17:40-19:10

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

יהדות-מתוקשב

 

19:20-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

11.7.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

15.7.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

18.7.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

22.7.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

25.7.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

29.7.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

1.8.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

5.8.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

8.8.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

12.8.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

19.8.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

22.8.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

26.8.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

29.8.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

2.9.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

5.9.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

9.9.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

יהדות-מתוקשב

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

12.9.16

16:00-17:30

מגדר ארגונים ומשפחה

16.9.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

17:40-19:10

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:20-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

19.9.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

23.9.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

הזהות הספרדית במדינת ישראל

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות

 

 

 

 

 

 

26.9.16

16:00-18:00

מגדר ארגונים ומשפחה

30.9.16

07:30-09:00

יחב"ל

 

18:10-19:40

 

 

09:10-10:40

תרגיל ביחב"ל

 

19:50-21:30

 

 

10:50-12:20

הדרכה ביבלוגרפית

 

 

 

 

12:30-14:00

חולי סטיה ועברינות