לוח זמנים לשנת הלימודים קיץ תשע"ו - יהלום מחזור א'

לו"ז תכנית 'יהלום' מחזור א' שנה"ל

קיץ תשע"ו

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום  שני

יום שישי

בניין  ט.נ  כיתה ט.נ

בניין  ט.נ  כיתה ט.נ

27.6.16

16:00-19:00

סמינריון

1.7.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

4.7.16

16:00-19:00

סמינריון

8.7.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

11.7.16

16:00-19:00

סמינריון

15.7.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

18.7.16

16:00-19:00

סמינריון

22.7.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

25.7.16

16:00-19:00

סמינריון

29.7.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

1.8.16

16:00-19:00

סמינריון

5.8.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

8.8.16

16:00-19:00

סמינריון

12.8.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

15.8.16

16:00-19:00

סמינריון

19.8.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

22.8.16

16:00-19:00

סמינריון

26.8.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

29.8.16

16:00-19:00

סמינריון

2.9.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

5.9.16

16:00-19:00

סמינריון

9.9.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

12.9.16

16:00-19:00

סמינריון

16.9.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

הבית היהודי

 

 

 

 

12:30-14:00

הבית היהודי

 

 

 

 

 

 

19.9.16

16:00-19:00

סמינריון

23.9.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

19:10-21:30

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

 

 

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

26.9.16

16:00-17:30

הבית היהודי

30.9.16

07:30-09:00

הנעת עובדים-מתוקשב

 

17:40-19:10

הבית היהודי

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

הבית היהודי

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

3.10.16

ראש השנה

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול