לוח זמנים לשנת הלימודים קיץ תשע"ו - יהלום מחזור ב'

לו"ז תכנית 'יהלום' מחזור ב' שנה"ל

קיץ תשע"ו

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום  שני

יום שישי

בניין  ט.נ כיתה ט.נ

בניין  ט.נ  כיתה ט.נ

27.6.16

16:00-17:30

מתמטיקה ב'-תרגיל

1.7.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

4.7.16

16:00-17:30

מקרו-תרגיל

8.7.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

התנהגות ארגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

11.7.16

16:00-17:30

מתמטיקה -תרגיל

15.7.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

18.7.16

16:00-17:30

מקרו תרגיל

22.7.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.7.16

16:00-17:30

מתמטיקה -תרגיל

29.7.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

1.8.16

16:00-17:30

מקרו תרגיל

5.8.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

8.8.16

16:00-17:30

מתמטיקה -תרגיל

12.8.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

15.8.16

16:00-17:30

מקרו -תרגיל

19.8.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

22.8.16

16:00-17:30

מתמטיקה -תרגיל

26.8.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

29.8.16

16:00-17:30

מקרו -תרגיל

2.9.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

5.9.16

16:00-17:30

מתמטיקה -תרגיל

9.9.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

יהדות

 

19:20-21:30

 

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

12.9.16

16:00-17:30

מקרו-תרגיל

16.9.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-21:30

 

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9.16

16:00-17:30

מתמטיקה -תרגיל

23.9.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

26.9.16

16:00-17:30

מקרו תרגיל

30.9.16

07:30-09:00

כלכלה מקרו

 

17:40-19:10

מתמטיקה הרצאה

 

09:10-10:40

כלכלת משאבי אנוש

 

19:20-20:50

 

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים