לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ז- יהלום מחזור ג' (מחזור חדש)

לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ז- יהלום מחזור ג'

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בניין 605 כיתה 011

בניין 306 כיתה 111

שני

שעה

מקצוע

שישי

שעה

מקצוע

 

 

 

3.3.17

07:30-09:30

סטטיסטיקה א

 

 

 

9:45-11:45

סטטיסטיקה א

 

 

 

12:00-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

6.3.17

16:00-18:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

10.3.17

 

פורים

 

18:15-20:15

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.17

 

פורים

17.3.17

7:30-09:30

סטטיסטיקה א

 

 

 

9:45-11:45

סטטיסטיקה א

 

 

 

12:00-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

 

 

 

 

 

20.3.17

16:00-18:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

24.3.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטטיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה א

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב

קבוצות יחודיות

27.3.17

16:00-18:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

31.3.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטטיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

3.4.17

16:00-18:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

7.4.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

 

9:10-10:40

סטטיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א

 

10:50-12:20

תרגיל-מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

10.4.17

16:00-18:00

חג פסח

14.4.17

7:30-9:00

חג פסח

 

18:10-19:40

 

9:10-10:40

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

17.4.17

16:00-18:00

חג פסח

21.4.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

 

9:10-10:40

סטטיסטיקה א'

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

תרגיל -מיקרו

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

24.4.17

16:00-18:00

שוק העבודה בקרב קבוצות יחודייות

28.4.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

הכתובה-מפגש הכרות

 

10:50-12:20

תרגיל-מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

1.5.17

16:00-18:00

יום הזיכרון

5.5.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

תרגיל -מיקרו

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

8.5.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

12.5.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א

 

10:50-12:20

תרגיל-מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

15.5.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

19.5.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א

 

10:50-12:20

תרגיל -מיקרו

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

22.5.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

26.5.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א

 

10:50-12:20

תרגיל-מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

29.5.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

2.6.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א

 

10:50-12:20

תרגיל -מיקרו

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

5.6.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

9.6.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

הכתובה-חזרה לבחינה

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

10:50-12:20

תרגיל-מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

12.6.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

16.6.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

10:50-12:20

תרגיל -מיקרו

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

19.6.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

23.6.17

7:30-9:00

כלכלה מיקרו

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

10:50-12:20

תרגיל-מתמטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה

26.6.17

16:00-18:00

הדרכה ביבליוגרפית

30.6.17

7:30-9:00

סטסיסטיקה א'

 

18:10-19:40

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

9:10-10:40

סטסיסטיקה א'

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית א:

 

10:50-12:20

תרגיל -מיקרו

 

 

 

 

12:30-14:00

מתמטיקה