לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ז- חץ מחזור ג'

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ג' תשע"ז

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בניין 507 כיתה 109

בניין 507 כיתה 004

תאריך

שעה

מקצוע

תאריך

שעה

מקצוע

7.11.16

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

11.11.16

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

14.11.16

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

18.11.16

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

21.11.16

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

25.11.16

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

28.11.16

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

2.12.16

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

5.12.16

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

9.12.16

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

12.12.16

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

16.12.16

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

19.12.16

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

23.12.16

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

26.12.16

16:00-17:40

חנוכה

30.12.16

7:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

2.1.17

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

6.1.17

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

9.1.17

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

13.1.17

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

16.1.17

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

20.1.17

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

23.1.17

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

27.1.17

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון

30.1.17

16:10-17:40

יחסי ציבור לחברות וארגונים

3.2.17

07:30-9:00

מנהל ציבורי

 

17:50-19:40

פוליטיקה ישראלית

 

9:10-10:40

מנהל ציבורי

 

19:50-21:30

פוליטיקה ישראלית

 

10:50-12:20

סמינריון

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון