לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ז- חץ מחזור ד'

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ד' תשע"ז

>> לצפייה ברשימת הקורסים <<

יום שני

יום שישי

בניין 604 כיתה 102

בניין 604 כיתה 011

תאריך

שעה

מקצוע

תאריך

שעה

מקצוע

7.11.16

16:00-17:40

חברה ומדינה

11.11.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 1

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

14.11.16

16:00-17:40

חברה ומדינה-2

18.11.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-1

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

21.11.16

16:00-17:40

חברה ומדינה-3

25.11.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-2

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

28.11.16

16:00-17:40

חברה ומדינה 4

2.12.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 2

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב'

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

5.12.16

16:00-17:40

חברה ומדינה 5

9.12.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-3

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

12.12.16

16:00-17:40

חברה ומדינה 6

16.12.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 3

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

19.12.16

16:00-17:40

חברה ומדינה 7

23.12.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-4

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

26.12.16

16:00-17:40

חנוכה

30.12.16

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

2.1.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 8

6.1.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 4

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

9.1.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 9

13.1.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-5

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

16.1.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 10

20.1.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 5

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

23.1.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 11

27.1.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-6

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

30.1.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 12

3.2.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 6

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

6.2.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 13

10.2.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-7

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

13.2.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 14

17.2.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 7

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

20.2.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 15

24.2.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-8

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

27.2.16

16:00-17:40

חברה ומדינה 16

3.3.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 8

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

6.3.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 17

10.3.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-9

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

13.3.17

16:00-17:40

פורים

17.3.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

סמסטר ב'

יום שני

יום שישי

בניין 604 כיתה 102

בניין 604 כיתה 011

תאריך

שעה

מקצוע

תאריך

שעה

מקצוע

20.3.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 18

24.3.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 9

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

27.3.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 19

31.3.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 10

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

3.4.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 20

7.4.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-10

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

10.4.17

16:00-17:40

חג פסח

14.4.17

7:30-9:00

חג פסח

 

17:50-19:40

 

9:10-10:40

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

17.4.17

16:00-17:40

חג פסח

21.4.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

24.4.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 20

28.4.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-10

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית

1.5.17

יום הזיכרון

 

5.5.17

7:30-9:00

מבוא לממשל ופוליטיקה-25

 

 

 

 

9:10-10:40

סטטיסטיקה -ב

 

 

 

 

10:50-12:20

שיטות מחקר-25

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית-25

8.5.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 21

12.5.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-8

 

17:50-19:40

מוסדות התורה

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-9

 

19:50-21:30

תרגיל ממשל 11

 

10:50-12:20

חברה ישראלית-22

 

 

 

 

12:30-14:00

חברה ישראלית-23

15.5.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 22

19.5.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-10

 

17:50-19:40

תרגיל ממשל 12

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-11

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות -1

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים-1

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-2

22.5.17

16:00-17:40

חברה ומדינה 23

26.5.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-12

 

17:50-19:40

חברה ישראלית-11

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-13

 

19:50-21:30

תאוריות סוציולוגיות-2

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים-3

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-4

29.5.17

16:00-17:40

תאוריות סוציולוגיות -3

2.6.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-15

 

17:50-19:40

חברה ישראלית-12

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-16

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-13

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים-5

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-6

5.6.17

16:00-17:40

תאוריות סוציולוגיות-4

9.6.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-17

 

17:50-19:40

חברה ישראלית-14

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-18

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-15

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים-7

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-8

12.6.17

16:00-17:40

תאוריות סוציולוגיות-5

16.6.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-19

 

17:50-19:40

חברה ישראלית-16

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-20

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-17

 

10:50-12:20

סטטיסטיקה ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-9

19.6.17

16:00-17:40

תאוריות סוציולוגיות -6

23.6.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-21

 

17:50-19:40

חברה ישראלית-18

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-22

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-19

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים-10

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-11

26.6.17

16:00-17:40

תאוריות סוציולוגיות -7

30.6.17

7:30-9:00

תאוריות סוציולוגיות-23

 

17:50-19:40

חברה ישראלית-20

 

9:10-10:40

תאוריות סוציולוגיות-24

 

19:50-21:30

חברה ישראלית-21

 

10:50-12:20

התנהגות צרכנים -12

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות צרכנים-13