מבנה תכנית הלימודים

שנה א'

סמסטר ראשון

 
תואר ראשון ב.א רב תחומי במדעי החברה: (16 ש"ש)  
מבא לכלכלה מיקרו 1.5
מתמטיקה לחשבונאים א' 1.5
תורת המימון 2
יהדות  2
מבוא לתורת המשפט 1
סטטיסטיקה תיאורית באמצעות אקסל 2
יסודות החשבונאות א' * 6
*ציון עובר בקורס זה, הינו הכרחי למעבר לשנה ב'  

סמסטר שני

 
תואר ראשון ב.א רב תחומי במדעי החברה: (16 ש"ש)
 
 
מבוא לכלכלה מאקרו 1.5
מתמטיקה לחשבונאים ב' 1.5
דיני חוזים 1
יסודות החשבונאות ב' 6
דיני מיסים א' 2
סטטיסטיקה היסקית באמצעות אקסל 2
יהדות 2
   

שנה ב'

סמסטר שלישי

 
תואר ראשון ב.א רב תחומי במדעי החברה: (7.5 ש"ש)  
יסודות הניהול 1
דיני חברות 1.5
מבוא לאקונומטריקה יישומית 2
הדרכה ביבליוגרפית 1
יהדות 2
לימודי השלמה בחשבונאות: (5 ש"ש)  
חשבונאות ביניים א' 3
דיני מיסים ב' 2
   

סמסטר רביעי

 
תואר ראשון ב.א רב תחומי במדעי החברה: (9 ש"ש)  
כלכלת ישראל לחשבונאים 1.5
תמחיר כלים ושיטות 1.5
אקסל לחשבונאים 2
יסודות השיווק 1
ניהול משא ומתן 1
יהדות 2
לימודי השלמה בחשבונאות: (5 ש"ש)  
חשבונאות ביניים ב' 3
סוגיות מיוחדות במיסים 2
   

שנה ג'

סמסטר חמישי

 
תואר ראשון ב.א רב תחומי במדעי החברה: (9 ש"ש)  
תמחיר ככלי ניהולי 1.5
שוק ההון א' 1.5
אסטרטגיה עסקית 1
פיתוח יזמות 1
סמינריון 2
יהדות (מתוקשב) 2
לימודי השלמה בחשבונאות: (7 ש"ש)  
חשבונאות מתקדמת א' 3
מיסים מתקדמים 2
יסודות הביקורת 2
   

 סמסטר שישי

 

תואר ראשון ב.א רב תחומי במדעי החברה: (6.5 ש"ש)  
דיני עבודה ומסחר 1
סמינריון 2
חשבונאות ניהולית מתקדמת 1
פרקטיקה במיסים 1
שוק ההון ב' 1.5
לימודי השלמה בחשבונאות: (8 ש"ש)  
חשבונאות מתקדמת ב' 3
טכנולוגיות מידע 1
ניתוח דוחות כספיים 1
ביקורת חשבונות 2
מיסוי בינלאומי 1

שנה ד'

סמסטר שביעי

 
לימודי השלמה בחשבונאות: (11 ש"ש)  
תיאוריה חשבונאית 4
תכנון מיסים 2
בעיות נבחרות בביקורת חשבונאות א' 3
ביקורת מערכות מידע 2

סמסטר שמיני

 
לימודי השלמה בחשבונאות: (9 ש"ש)  
בעיות נבחרות בחשבונאות א' 4
בעיות נבחרות בחשבונאות ב' 2
בעיות נבחרות בביקורת חשבונאות ב' 3

 

* ייתכנו שינויים בסדרי הקורסים, בהתאם לצורך.

** חובות נוספות: על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה; אנגלית והבעה עברית.

 

>> לצפייה בתנאי הקבלה וסדרי רישום<<