לוח בחינות תכנית 'חץ' מחזור ה' (שנה א') - תשע"ז

* שימו לב ! יתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש להתעדכן שוב בתחילת תקופת המבחנים

** לוח בחינות קורסי אנגלית מופיע מטה.

חץ ה'

קוד

שם המרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-01

ד"ר אמיר זילבר

13.07.17

ה

15:30

03.09.17

א

18:00

מבוא לאנתרופולוגיה

93-202-01

ד"ר יפעת עוז

18.06.17

א

18:00

20.07.17

ה

16:00

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

93-011-01

גב' זהורית דדון

29.06.17

ה

16:00

27.07.16

ה

16:00

ניהול ומנהיגות

93-413-01

מר אריה ארזי

05.07.17

ד

16:30

03.08.17

ה

16:00

מבוא לסוציולוגיה הרצאה

93-201-01

ד"ר יפעת עוז

23.07.16

א

18:00

27.08.17

א

18:00

מנגנוני הגנה על החלש בחברה

93-414-01

ד"ר יניב גולדברג

16.07.17

א

18:00

20.08.17

א

18:00

הכתובה

04-541-38

גב' חגית עמרני

30.07.16

א

18:00

31.08.17

ה

16:00

 

לוח בחינות אנגלית (כל התכניות)

סמסטר א'

תאריך בחינה

מועד

שעה

רמות

הערות

6.2.17

א'

08:30

מתקדמים ב'

סמסטר א'

15.2.17

ב'

08:30

מתקדמים ב'

סמסטר א'

סמסטר ב'

2.7.17

א'

08:30

מתקדמים ב'

סמסטר ב'

2.7.17

א'

12:00

בסיסי

סמסטר ב'

16.7.17

ב'

08:30

כל הרמות

סמסטר ב'