לוח בחינות תכנית 'יהלום' מחזור ג' (שנה א') - תשע"ז

* שימו לב ! יתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש להתעדכן שוב בתחילת תקופת המבחנים

** לוח בחינות קורסי אנגלית מופיע מטה.

יהלום ג'

קוד

שם המרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות בחברה

93-442-02

ד"ר אלה קורן

14.05.17

א

18:00

11.06.17

א

18:00

התנהגות ארגונית א

93-005-01

ד"ר דביר קווה

02.07.17

א

18:00

27.07.17

ה

16:00

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-02

 ד"ר מוטי חזיזה

12.07.17

ד

16:30

10.08.17

ה

16:00

מבוא לסטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים א

93-022-02

ד"ר לוצ'י קזקרו

16.07.17

א

18:00

20.08.17

א

18:00

מתמטיקה  א- הרצאה

93-450-01

ד"ר שרית נתן מנור

23.07.17

א

18:00

24.08.17

ה

16:00

הכתובה

04-541-38

ד"ר חגית עמרני

30.07.17

א

18:00

31.08.17

ה

16:00

מבואלכלכלה מיקרו  -הרצאה                  

93-400-01

ד"ר אבי טילמן

06.08.17

א

18:00

27.08.17

א

18:00

 

לוח בחינות אנגלית (כל התכניות)

סמסטר א'

תאריך בחינה

מועד

שעה

רמות

הערות

6.2.17

א'

08:30

מתקדמים ב'

סמסטר א'

15.2.17

ב'

08:30

מתקדמים ב'

סמסטר א'

סמסטר ב'

2.7.17

א'

08:30

מתקדמים ב'

סמסטר ב'

2.7.17

א'

12:00

בסיסי

סמסטר ב'

16.7.17

ב'

08:30

כל הרמות

סמסטר ב'