כיתות לימוד תקופת בין הסמסטרים שנה"ל תשע"ח ( 28/01/18 עד 28/02/18)

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - תשע"ח בין התאריכים 28/01/18 עד28/02/18

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

סמסטר

מרצה

תכנית חץ ה'

שני

22:00-16:00

102/604

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

011/604

א

 

 

שני

16:00 -18:00

103/604

א+ב

גב' לורן דגן

 

שני

16:00-18:00

102/604

א

ד"ר גיתית לוי פז

תכנית יהלום ב'

סמינריון - שני

19:00-16:00

014/604

א

פרופ' יוסי מועלם

 

סמינריון - שני

19:00-16:00

063/604

א

ד"ר יריב ולצמן

 

סמינריון - שני

19:00-16:00

064/604

א

ד"ר מתי רחמים

תכנית יהלום ג'

שני

22:00-16:00

011/604

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

102/604

א+ב

 

תכנית ינשופים ב'

רביעי

23:00-18:00

101/604

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

101/604

א+ב

 

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

013/604

א+ב

ד"ר רונן בראל

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

014/604

א+ב

ד"ר אבי לוי

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

101/604

א+ב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

013/604

א+ב

ד"ר אבי טילמן

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

014/604

א+ב

ד"ר דביר קווה

 

סמינריון משא"ן- שישי

11:00-09:00

101/604

א+ב

ד"ר אלה קורן

תכנית ינשופים ג'

רביעי

23:00-18:00

063/402

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

063/402

א+ב

 

 

יום שישי 02/02/18 באופן חד פעמי

14:00-07:30

061/905

חד פעמי