כיתות לימוד קיץ תשע"ז ( כולל כיתות אנגלית + תרגול סטטיסטיקה)

 

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - קיץ תשע"ז

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

מרצה

תכנית חץ ד'

שני

22:00-16:00

101/604

 

 

סמינריון - שני

16:00-19:30

604/101

ד"ר אייל ברנדייס

 

סמינריון - שני

16:00-19:30

103/604

ד"ר מיכל סלצקי

 

סמינריון - שני

16:00-19:30

104/604

ד"ר אבי בר

 

שישי

14:00-07:30

271/1105

 

תכנית חץ ה'

שני

22:00-16:00

111/306

 

 

שישי

01/09/17

עד

22/09/17

14:00-07:30

006/305

 

 

שישי

01/09/17

עד

22/09/17

09:00-11:00

006/305

גב' לורן דגן

 

שישי

 

09:00-11:00

001/105

ד"ר גיתית לוי פז

יהלום ב'

שני

22:00-16:00

061/604

 

 

סמינריון - שני

16:00-19:30

061/604

ד"ר דביר קווה

 

סמינריון - שני

16:00-19:30

063/604

ד"ראבי יוסיפוף

 

סמינריון - שני

16:00-19:30

064/604

ד"ר אלה קורן

 

שישי

14:00-07:30

061/604

 

תכנית יהלום ג'

שני

22:00-16:00

011/604

 

 

שישי

14:00-07:30

062/604

 

תכנית ינשופים א'

רביעי

23:00-18:00

061/604

 

 

שישי

 

01/09/17

עד

15/09/17

14:00-07:30

010/305

 

תכנית ינשופים ב'

רביעי

23:00-18:00

062/604

 

 

שישי

01/09/17

עד

22/09/17

14:00-07:30

001/207

 

 

חדרים עבור קורסי אנגלית - תשע"ז (סמ' קיץ)

תכנית

יום

שעה

רמה

בניין/ כיתה

מס' קורס

שם מרצה

יהלום ב'

שלישי

16:00-20:00

מתקדמים א'

002/403

41-914-95

ב' נטליה שוורץ

תכנית חץ ד'

שלישי

16:00 -20:00

מתקדמים א'

061/604

41-914-94

גב' ורדית יעקובי

 

תרגול בסטטיסטיקה - ד"ר זהורית דדון

תכנית

יום

שעה

קורס

בניין/ כיתה

מס' קורס

שם מרצה

חץ/ינשופים

שלישי

14:00-16:00

תרגול

068/403

93-112-03

ד"ר זהורית דדון