כיתות לימוד תקופת בין הסמסטרים שנה"ל תשע"ח ( 28/01/18 עד 28/02/18)

חדרים עבור תכניות חץ +יהלום+  ינשופים - תשע"ח בין התאריכים 28/01/18 עד28/02/18

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

סמסטר

מרצה

בין הסמסטרים

תכנית חץ ה'

שני

22:00-16:00

102/604

א+ב

 

102/604

 

שישי

14:00-07:30

011/604

א

 

011/604

 

שני

16:00 -18:00

102/604

א+ב

גב' לורן דגן

103/604

 

שני

16:00-18:00

065/605

א

ד"ר גיתית לוי פז

102/604

תכנית

יהלום ב'

סמינריון - שני

19:00-16:00

011/604

א

פרופ' יוסי מועלם

014/604

 

סמינריון - שני

19:00-16:00

207/507

א

ד"ר יריב ולצמן

063/604

 

סמינריון - שני

19:00-16:00

105/605

א

ד"ר מתי רחמים

064/604

תכנית

יהלום ג'

שני

22:00-16:00

012/605

א+ב

 

011/604

 

שישי

14:00-07:30

102/605

א+ב

 

102/604

תכנית ינשופים ב'

רביעי

23:00-18:00

605/101

א+ב

 

101/604

 

שישי

14:00-07:30

403/101

א+ב

 

101/604

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

002/403

א+ב

ד"ר רונן בראל

013/604

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

101/403

א+ב

ד"ר אבי לוי

014/604

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

067/403

א+ב

ד"ר אבי יוסיפוף

101/604

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

067/403

א+ב

ד"ר אבי טילמן

013/604

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

002/403

א+ב

ד"ר דביר קווה

014/604

 

סמינריון משא"ן- שישי

11:00-09:00

101/403

א+ב

ד"ר אלה קורן

101/604

תכנית ינשופים ג'

רביעי

23:00-18:00

063/402

א+ב

 

063/402

 

שישי

14:00-07:30

063/402

א+ב

 

063/402

  יום שישי 02/02/18 באופן חד פעמי 14:00-7:30       061/905