לוח זמנים סמסטר קיץ תשע"ז - יהלום ב'

תכנית 'יהלום' מחזור ב' - סמסטר קיץ

>>לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בנין 604 כיתה 61

בנין 604 כיתה 61

שני

שעה

מקצוע

שישי

שעה

מקצוע

3.7.17

16:00-17:30

סמינריון

7.7.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

הדרכה ביבלוגרפית

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

10.7.17

16:00-17:30

סמינריון

14.7.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

הדרכה ביבלוגרפית

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

נאסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

17.7.17

16:00-17:30

סמינריון

21.7.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

סמינריון

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

24.7.17

16:00-17:30

סמינריון

28.7.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

סמינריון

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

31.7.17

16:00-17:30

ערב ט' באב- אין לימודים

4.8.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

ערב ט' באב- אין לימודים

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

ערב ט' באב- אין לימודים

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

7.8.17

16:00-17:30

סמינריון

11.8.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

סמינריון

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

14.8.17

16:00-17:30

סמינריון

18.8.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

סמינריון

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

21.8.17

16:00-17:30

סמינריון

25.8.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

סמינריון

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

28.8.17

16:00-17:30

סמינריון

1.9.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

סמינריון

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

4.9.17

16:00-17:30

סמינריון

8.9.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

סמינריון

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

11.9.17

16:00-17:30

סמינריון

15.9.17

7:30-9:00

הנעת עובדים

 

17:40-19:10

הדרכה ביבלוגרפית

 

9:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:20-21:30

יסודות המימון

 

10:50-12:20

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

אסטרטגיות בניהול

 

 

 

 

 

 

18.9.17

16:00-17:30

סמינריון

 

 

 

 

17:40-19:10

סמינריון

 

 

 

 

19:20-21:30

יסודות המימון