לוח זמנים סמסטר קיץ תשע"ז - יהלום ג'

תכנית 'יהלום' מחזור ג' - סמסטר קיץ

>>לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בנין 604 כיתה 11

בנין 604 כיתה 62

שני

שעה

מקצוע

שישי

שעה

מקצוע

3.7.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

7.7.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

מתמטיקה ב'-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

10.7.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

14.7.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

כלכלה מקרו-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

שלום ומלחמה- מפגש הכרות

בנין 905 חדר 63

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

 

 

17.7.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

21.7.17

7:30-9:00

מתמטיקה -הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

מתמטיקה ב''-

תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

 

 

24.7.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

28.7.17

7:30-9:00

מתמטיקה -הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

כלכלה מקרו-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

 

 

31.7.17

16:00-18:00

ערב ט' באב- אין לימודים

4.8.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

ערב ט' באב- אין לימודים

 

9:10-10:40

מתמטיקה ב'-תרגיל

 

19:50-21:30

ערב ט' באב- אין לימודים

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

7.8.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

11.8.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

כלכלה מקרו-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

 

 

14.8.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

18.8.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

מתמטיקה ב'-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

 

 

21.8.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

25.8.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

כלכלה מקרו-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

 

 

28.8.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

1.9.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

מתמטיקה ב'-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות ארגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

4.9.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

8.9.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

כלכלה מקרו-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

שלום ומלחמה- חזרה לבחינה

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

 

 

11.9.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

15.9.17

7:30-9:00

מתמטיקה הרצאה

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

9:10-10:40

מתמטיקה ב'-תרגיל

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'

 

10:50-12:20

יחסי ציבור לחברות ואירגונים

 

 

 

 

12:30-14:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

 

 

 

 

 

 

18.9.17

16:00-18:00

כלכלה מקרו

 

 

 

 

18:10-19:40

כלכלת משאבי אנוש

 

 

 

 

19:50-21:30

התנהגות אירגונית ב'