מרכזת תכניות: חץ/יהלום/ינשופים
גב' נירית בן זינו
הוראה לתואר: 
דוא"ל : 
מחלקה: 
טלפון: