לוח בחינות תכנית 'חץ' מחזור ד' - קיץ תשע"ז

* שימו לב ! יתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש להתעדכן שוב בתחילת תקופת המבחנים

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א'

93-226-01

ד"ר חן ריגר

15.10.17

א

18:00

12.11.17

א

18:00

מבוא לתקשורת המונים

93-120-01

ד"ר צוריאל ראשי

22.10.17

א

18:00

19.11.17

א

18:00

היחס לבעלי חיים במקרא

01-010-38

ד"ר עמיחי נחשון

29.10.17

א

18:00

23.11.17

ה

16:00