לוח בחינות תכנית 'יהלום' מחזור ב' - קיץ תשע"ז

* שימו לב ! יתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש להתעדכן שוב בתחילת תקופת המבחנים

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

יסודות המימון

93-797-02

ד"ר יריב ולצמן

12.11.17

א

18:00

10.12.17

א

18:00

הנעת עובדים

93-204-02

ד"ר מתי רחמים

22.10.17

א

18:00

19.11.17

א

18:00

קבלת החלטות

93-056-02

ד"ר קובי דביר

29.10.17

א

18:00

26.11.17

א

18:00

אסטרטגיות בניהול

93-433-02

ד"ר ארז יעקובי

5.11.17

א

18:00

3.12.17

א

18:00