לוח בחינות תכנית 'יהלום' מחזור ג' - קיץ תשע"ז

* שימו לב ! יתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש להתעדכן שוב בתחילת תקופת המבחנים

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

מבוא לכלכלה מקרו

93-401-01

ד"ר אבי טילמן

15.10.17

א

18:00

23.11.17

ה

16:00

כלכלת משאבי אנוש

93-456-02

ד"ר אבי טילמן

22.10.17

א

18:00

26.11.17

א

18:00

מתמטיקה ב'

93-451-01

ד"ר שרית נתן מנור

29.10.17

א

18:00

30.11.17

ה

16:00

יחסי ציבור לחברות וארגונים

93-426-02

ד"ר  מיכל סלצקי

12.11.17

א

18:00

7.12.17

ה

16:00

התנהגות ארגונית ב'

93-006-02

ד"ר דביר קווה

19.11.17

א

18:00

21.12.17

ה

16:00

שלום ומלחמה במקרא

01-098-38

ד"ר צבי שמעון

5.11.17

א

18:00

3.12.17

א

18:00