לוח בחינות תכנית 'ינשופים' מחזור א' - קיץ תשע"ז

* שימו לב ! יתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש להתעדכן שוב בתחילת תקופת המבחנים

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

קביעת מדיניות

93-826-03

ד"ר מיכל נויבר שני

15.10.17

א

18:00

19.11.17

א

18:00

קבלת החלטות

93-056-03

ד"ר קובי דביר

29.10.17

א

18:00

26.11.17

א

18:00

פיתוח יזמות

93-736-03

ד"ר טאוב אליאב

22.10.17

א

18:00

23.11.17

ה

16:00

טעמי המצוות בפילוסופיה היהודית

03-001-55

ד"ר אלי גורפינקל

5.11.17

א

18:00

30.11.17

ה

16:00

ספרי חכמה, שירה ומגילות

01-008-55

ד"ר ברוך אלסטר

12.11.17

א

18:00

7.12.17

ה

16:00