לוח בחינות תכנית 'ינשופים' מחזור ב' - קיץ תשע"ז

* שימו לב ! יתכנו שינויים בלוח הבחינות, יש להתעדכן שוב בתחילת תקופת המבחנים

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

המשאב האנושי בארגון

93-438-03

ד"ר חן ריגר

15.10.17

א

18:00

10.12.17

ה

18:00

הנעת עובדים

93-204-03

ד"ר מתי רחמים

22.10.17

א

18:00

19.11.17

א

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-03

ד"ר זהורית דדון

29.10.17

א

18:00

26.11.17

א

18:00

אסטרטגיות בניהול

93-433-03

ד"ר ארז יעקובי

5.11.17

א

18:00

3.12.17

א

18:00

הלכה,משפט ורפואה

03-607-55

ד"ר אלי גורפינקל

12.11.17

א

18:00

7.12.17

ה

16:00