לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ח - חץ מחזור ד'

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ד' תשע"ח

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בניין 505 כיתה 002

בניין 604 כיתה 012

יום ב

שעה

קורסים

יום ו

שעה

קורסים

23/10/17

16:20-17:30

מחשבה מדינת

27/10/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

30/10/17

16:00-17:30

מחשבה מדינת

03/11/207

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

6/11/17

16:00-17:30

מחשבה מדינת

10/11/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

13/11/17

16:00-17:30

מחשבה מדינת

17/11/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

20/11/17

16:00-17:30

מחשבה מדינת

24/11/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

27/11/17

16:00-17:30

מחשבה מדינת

1/12/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

4/12/17

16:00-17:30

מחשבה מדינת

8/12/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

11/12/17

16:00-17:30

מחשבה מדינית

15/12/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

    17:40-19:20 מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

    19:40-21:30 מבוא לסוציולוגיה             ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

   

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

18/12/17

16:00-17:30

חנוכה-אין לימודים

22/12/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

חנוכה-אין לימודים

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

חנוכה-אין לימודים

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

25/12/17

16:00-17:30

מחשבה מדינת

29/12/17

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

1/1/18

16:00-17:30

מחשבה מדינת

5/1/18

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

8/1/18

16:00-17:30

מחשבה מדינת

12/1/18

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

15/1/18

16:00-17:30

מחשבה מדינת

19/1/18

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

 

 

22/1/18

16:00-17:30

מחשבה מדינת

26/1/18

07:30-09:00

מבוא למנהל ציבורי

 

17:40-19:20

מחשבה מדינית

 

09:10-10:40

מבוא למנהל ציבורי

 

19:40-21:30

מבוא לסוציולוגיה ארגונית ב

 

10:50-12:20

סמינריון סוציולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

סמינריון סוציולוגיה