לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ח - חץ מחזור ו' ( מחזור חדש)

לו"ז תכנית 'חץ' מחזור ו' תשע"ח

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בניין 605 כיתה 101

בניין 404 כיתה 101

יום ב

שעה

קורסים

יום ו

שעה

קורסים

5/3/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

9/3/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

12/3/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

16/3/18

07:30-09:00

סטטסיטיקה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

19/3/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

23/3/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/3/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

30/3/18

 

פסח

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

 

 

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4/18

16:00-17:30

פסח

6/4/18

 

פסח

 

17:40-19:30

 

 

 

 

 

19:40-21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/4/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

13/4/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

16/4/18

16:00-17:30

הכתובה

20/4/18

 

יום העצמאות

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

 

 

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/4/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

27/4/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

30/4/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

4/5/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

7/5/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

 

 

 

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

11/5/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

14/5/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

18/5/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

21/5/18

16:00-17:30

שבועות

25/5/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

 

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

 

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

28/5/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

1/6/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

4/6/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

8/6/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

 

 

11/6/18

16:00-17:30

הכתובה

15/6/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

סטטסיטיקה

 

 

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה-אחרון

 

 

 

 

 

 

18/6/18

16:00-17:30

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

22/6/18

07:30-09:00

מבוא לפסיכולוגיה

 

17:40-19:30

סוציולוגיה -תרגיל

 

09:10-10:40

מבוא לפסיכולוגיה

 

19:40-21:30

מנגנוני הגנה על החלש

 

10:50-12:20

מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאנתרופולוגיה