לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ח - יהלום מחזור ב'

לו"ז תכנית 'יהלום' מחזור ב'

>> לצפייה ברשימת הקורסים<<

יום שני

יום שישי

בניין 604 כיתה 011

בניין 605 כיתה 101

יום ב

שעה

קורסים

יום ו

שעה

קורסים

23/10/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

27/10/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

30/10/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

03/11/207

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ספרי התורה-מפגש הכרות

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

6/11/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

10/11/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

13/11/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

17/11/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

20/11/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

24/11/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

27/11/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

1/12/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

4/12/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

8/12/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

11/12/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

15/12/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

18/12/17

16:00-17:30

חנוכה-אין לימודים

22/12/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

חנוכה-אין לימודים

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

חנוכה-אין לימודים

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

25/12/17

16:00-17:30

יחסי עבודה

29/12/17

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

1/1/18

16:00-17:30

יחסי עבודה

5/1/18

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

8/1/18

16:00-17:30

יחסי עבודה

12/1/18

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

15/1/18

16:00-17:30

יחסי עבודה

19/1/18

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

 

 

 

 

 

 

22/1/18

16:00-17:30

יחסי עבודה

26/1/18

07:30-09:00

ניהול משא ומתן

 

17:40-19:10

יחסי עבודה

 

09:10-10:40

ספרי התורה-חזרה לבחינה

 

19:20-21:30

סמינריון בכלכלה

 

10:50-12:20

ניהול משאבי אנוש

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני חוזים

29/1/18

16:00-17:30

סמינריון בכלכלה

 

 

 

 

17:40-19:10

סמינריון בכלכלה

 

 

 

 

19:20-21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2/18

16:00-17:30

סמינריון בכלכלה

 

 

 

 

17:40-19:10

סמינריון בכלכלה

 

 

 

 

19:20-21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2/18

16:00-17:30

סמינריון בכלכלה

 

 

 

 

17:40-19:10

סמינריון בכלכלה

 

 

 

 

19:20-21:30