לוח בחינות תכנית 'ינשופים' מחזור ב' - תשע"ח

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

יסודות הניהול

93-480-03

ד"ר יאיר אורבך

4.3.18

א

18:00

8.4.18

א

18:00

אסטרטגיה עסקית

93-719-03

ד"ר נתנאל דרורי

11.3.18

א

18:00

15.4.18

א

18:00

מערכות מידע ניהוליות

93-795-03

ד"ר ברויאר שלום

18.3.18

א

18:00

22.4.18

א

18:00

 
 
מועדי בחינות בקורס אנגלית (סמסטר א'+ב'):
 
שם הקורס קוד הקורס מועד א' יום שעה מועד ב' יום שעה
סמסטר א'
מתקדמים א' 41-914-30 28.1.18 א 12:30 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים א' 41-914-31 28.1.18 א 12:30 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים ב' 41-922-30 28.1.18 א 09:00 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים ב' 41-922-31 28.1.18 א 09:00 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים ב' 41-922-32 28.1.18 א 09:00 8.2.18 ה 09:00
סמסטר ב'
בסיסי 41-904-07 24.6.18 א 12:30 4.7.18 ד 09:00
בסיסי 41-904-08 24.6.18 א 12:30 4.7.18 ד 09:00
בסיסי 41-904-09 24.6.18 א 12:30 4.7.18 ד 09:00
מתקדמיםב' 41-922-70 24.6.18 א 09:00 4.7.18 ד 09:00
מתקדמיםב' 41-922-71 24.6.18 א 09:00 4.7.18 ד 09:00