לוח בחינות תכנית 'ינשופים' מחזור ג' - תשע"ח

מקצוע

קוד

מרצה

מועד א

יום

שעה

מועד ב

יום

שעה

יחסי ציבור לחברות וארגונים

93-426-03

ד"ר מיכל סלצקי

4.2.18

א

18:00

8.3.18

א

18:00

מבוא לכלכלה מיקרו

93-400-03

ד"ר רננה לינדנר

11.2.18

א

18:00

11.3.18

א

18:00

התנהגות ארגונית א

93-005-03

ד"ר דביר קווה

18.2.18

א

18:00

18.3.18

א

18:00

 
 
מועדי בחינות בקורס אנגלית (סמסטר א'+ב'):
 
שם הקורס קוד הקורס מועד א' יום שעה מועד ב' יום שעה
סמסטר א'
מתקדמים א' 41-914-30 28.1.18 א 12:30 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים א' 41-914-31 28.1.18 א 12:30 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים ב' 41-922-30 28.1.18 א 09:00 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים ב' 41-922-31 28.1.18 א 09:00 8.2.18 ה 09:00
מתקדמים ב' 41-922-32 28.1.18 א 09:00 8.2.18 ה 09:00
סמסטר ב'
בסיסי 41-904-07 24.6.18 א 12:30 4.7.18 ד 09:00
בסיסי 41-904-08 24.6.18 א 12:30 4.7.18 ד 09:00
בסיסי 41-904-09 24.6.18 א 12:30 4.7.18 ד 09:00
מתקדמיםב' 41-922-70 24.6.18 א 09:00 4.7.18 ד 09:00
מתקדמיםב' 41-922-71 24.6.18 א 09:00 4.7.18 ד 09:00