תוכנית תואר ראשון בפסיכולוגיה לנשים - הקמפוס החרדי

לפני כשלוש שנים, נפתח באוניברסיטת בר אילן מסלול לימודים ייחודי לתואר ראשון בפסיכולוגיה, המיועד לנשים מן המגזר החרדי.

מסלול לימודים זה נפתח תחת אישור המועצה להשכלה גבוהה ופיקוחה,  ומתוך הכרה בצורך  הרב בנשות מקצוע בתחום.

על מנת לאפשר לנשים חרדיות לימוד איכותי ברמה הגבוהה ביותר, המתחשב בצורכיהן התרבותיים והרוחניים הייחודיים, הוקם בתוך האוניברסיטה קמפוס נפרד המאפשר לנשים חרדיות לימוד במסגרת של נשים בלבד.

היתרונות בקמפוס זה עבור נשים חרדיות הם רבים: הלימוד נעשה באופן אינטימי, במסגרת של נשים בלבד, במקום משופץ ושקט. הלימודים מתפרסים על פני שלושה ימים בשבוע, לאורך כל השנה הקלנדרית, על מנת שהנשים החרדיות תוכלנה להמשיך לעבוד ולפרנס את משפחותיהן. התוכנית מלווה על ידי הרב דב בקשט, המשמש מלווה רוחני עבור הסטודנטיות, וסגל ההוראה עובר הכשרה באשר להנגשת תכני הלימוד והבנת הרגישות התרבותית הייחודית ללומדות. דרישות הקבלה לתוכנית מותאמות ליכולות המועמדות מן המגזר החרדי בהינתן מסגרות הלימוד התיכוניות הקיימות עבורן בישראל. בנוסף, הוקמה מכינה ייעודית למועמדות שאינן עומדות בדרישות הסף.

חשוב לציין כי תוכנית הלימודים עצמה  זהה לתוכנית הנלמדת במחלקת ה"אם" בקמפוס. הסטודנטיות לומדות את כל חומר הלימודים הנלמד במחלקה "האם" ונבחנות באותם מבחנים. כמו כן, התוכנית בבר אילן ייחודית בכך שהיא כוללת מסגרת של התנסות מעשית בשדה, המאפשרת  טעימה, דרך עבודה מעשית, מעבודת הפסיכולוגים במסגרות השונות ברחבי הארץ.

סטודנטיות מצטיינות, שתהיינה מעוניינות בכך, תוכלנה לגשת כבר בתחילת שנה ג' למבחן "המתאם" הממיין לקראת תואר שני.

בהצלחה!

הקמפוס החרדי

אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002

טלפון: 077-2753094 077-2753098
פקס: 077-3643547 077-3643548

דוא"ל: Ch.dep@biu.ac.il