קורס מנהלי שיתוף ציבור

אוניברסיטת בר אילן- המערך לתוכניות ייעודיות,

חברת אתוס ניהול והמרכז לעירוניות עירונית בת-ים,

שמחים להודיע על פתיחת מחזור נוסף בקורס ראשון מסוגו של "מנהלי שיתוף ציבור". 

רקע
בעשורים האחרונים חל שינוי בתפיסה של האזרחים ושל מוסדות המדינה והציבור בנוגע
ל'השתתפות'. בעבר התפיסה הייתה כי השתתפות של תושבים נעשית בעיקר בהיבטים חברתיים,
בהקשר לפרויקט מסוים, בעוד שכיום השתתפות נתפסת כזכות של האזרחים בחברה הדמוקרטית.
שינוי זה בתפיסה השפיע על אופיים ועוצמתם של תהליכים לשיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות
בארגונים, עמותות, ברשויות המוניציפאליות ובמשרדי הממשלה בארץ ובעולם.
שתי מגמות עיקריות מניעות את תהליך השינוי: הציבור אשר מבקש להיות שותף ומשפיע בתהליכי
קבלת החלטות של נבחרי הציבור, מביע חוסר אמון, דורש שקיפות רבה יותר ופועל לעורר שיח
ציבורי וחברתי לגבי שיתוף ומעורבות האזרחים בתהליכי קבלת החלטות. במקביל וכחלק מתפיסת
עולם ערכית, דמוקרטית, בעלי תפקידים, יוצרים קשר עם הציבור, פועלים לשילוב נציגי ציבור
בתהליכי קבלת החלטות ומכירים בתרומה ובהשפעה של תהליכי שיתוף ציבור על איכות ההחלטה.

משתתפי הקורס ללימודי תעודה למנהלי שיתוף ציבור יקבלו כלים לניתוח וללימוד של תהליכי
השיתוף, יתנסו במודלים של שיתוף וינתחו מקרים תיאורטיים ומעשיים ממומחים בתחומים
שונים באקדמיה ומבעלי תפקידים מנוסים. במהלך ההשתלמות יוכלו המשתתפים להציג בקבוצה
תהליך שיתוף ציבור שתוכנן ו/או בוצע על ידם, להעלות אותו לדיון ולקבל חוות דעת מקצועית.

מטרות
1 . להבין את עקרונות הגישה של שיתוף ציבור, כהליך דמוקרטי
2 . להתנסות במתודולוגיות שונות לשיתוף ציבור המותאמות לצרכים ולקהלי יעד מגוונים
3 . להתנסות בבנייה של תהליך אפקטיבי לשיתוף ציבור

אוכלוסיית יעד
עובדים ומנהלים ברשות מקומית, מתכננים, אדריכלים, יועצים ארגוניים, מנהלי תחום קהילה ותחום שיתוף ציבור ברשויות, מנהלי אסטרטגיה וכו'.

תחומי הלימוד

  • המחויבות הציבורית, הערכית והדמוקרטית לשיתוף ציבור.
  •  תהליכי קבלת החלטות ותפקידם של דעות/תפיסות ועמדות שונות בתהליך.
  •  מתודולוגיות וכלים לשיתוף ציבור.
  •  סוגיות, כוחות בולמים וחסמים לשיתוף ציבור.
  •  מודלים מן העולם לשיתוף ציבור.
  •  מקרי בוחן של שיתוף ציבור.
  •  התחדשות עירונית ומודלים לשיתוף ציבור

 

היקף הקורס


40 שעות לימוד  5 ימי לימוד מרוכזים.

עלות:3,080 ש"ח 

מועד פתיחת הקורס בשנת הלימודית תשע"ט

לפרטים ניתן להשאיר הודעה