סילבוסים

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סמינריון בכלכלה תש"פ יהלום אביחי שניר
סמינריון בכלכלה תש"פ יהלום יוסי מעלם
דיני ויחסי עבודה תש"פ יהלום חנן אדד
כלכלה התנהגותית בניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום אריאל טיקוצקי
דיני חוזים תש"פ יהלום חנן אדד
ניהול משא ומתן תש"פ יהלום יוסף הלר
מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים תש"פ יהלום חיים בורגנסקי
כלכלת ישראל תש"פ יהלום אוסנת ישראלי
יסודות הניהול תש"פ יהלום יאיר אורבך
סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' תש"פ יהלום לוצי קזקרו
שיטות מחקר תש"פ יהלום שמעון פרידקין
ניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום גד רביד
ניהול קשרי עובדים מורחב תש"פ יהלום מיכל סלצקי
תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים תש"פ יהלום חגית עמרני
מבוא לפסיכולוגיה חברתית תש"פ יהלום אייל קלונובר
מיומנויות ניהול תש"פ יהלום דוד שוורץ
מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת תש"פ יהלום אסף בקר
מבוא לכלכלה-מיקרו תש"פ יהלום אבי טילמן
מתמטיקה למדעי החברה א' תש"פ יהלום שרית נתן מנור
התנהגות ארגונית א' תש"פ יהלום דביר קווה
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תש"פ יהלום מוטי חזיזה
סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים א' תש"פ יהלום לוצי קזקרו
הדרכה ביבליוגרפית תש"פ יהלום לורן דגן
הכתובה כמקור הסטורי בתולדות עם ישראל תש"פ יהלום חגית עמרני
מבוא לפסיכולוגיה חברתית תש"פ חץ אייל קלונובר