סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
ניהול מותגים תשע"ז אירית קאופמן
ניהול מותגים תשע"ח יהלום ג אירית קאופמן
ניהול משא ומתן תשע"ז יהלום מתי רחמים
ניהול משא ומתן תש"פ יהלום יוסף הלר
ניהול משאבי אנוש תשע"ז מתי רחמים
ניהול משאבי אנוש תשע"ח ינשופים ג אתי פז
ניהול משאבי אנוש תשע"ח יהלום ב גד רביד
ניהול משאבי אנוש תשע"ח יהלום ג אתי פז
ניהול משאבי אנוש תשע"ח ינשופים ב מתי רחמים
ניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום גד רביד
ניהול משאבי אנוש תש"פ ינשופים גד רביד
ניהול משברים
ניהול משברים בחברות וארגונים תשע"ח חץ ה מיכל סלצקי
ניהול קונפליקטים ואפקטיביות ארגונית תשע"ז יהלום אתי פז
ניהול קונפליקטים ומשא ומתן
ניהול קשרי עובדים תשע"ז ינשופים מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים תשע"ח חץ ה מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים תשע"ח יהלום ג מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים
ניהול קשרי עובדים
ניהול קשרי עובדים מורחב תש"פ יהלום מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים מורחב תש"פ חץ מיכל סלצקי
ניהול רשות מקומית בעידן המודרני תשע"ח חץ ו שוקי אמרני
ניהול רשות מקומית בעידן המודרני תש"פ חץ שוקי אמרני
ניהול שינויים בארגונים