סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
ניהול שינויים בארגונים
ניהול שינויים בארגונים תש"פ ינשופים דודי שלום
נשים בחברה הישראלית
נשים בחברה הישראלית (חצי מתוקשב) תשע"ח חץ ו יפעת עוז
סוגיות בסוציולוגיה ארגונית
סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א'
סוגיות בסוציולוגיה ארגונית ב' תש"פ חץ חן ריגר
סוציולוגיה ארגונית ב תשע"ח חץ ד חן ריגר
סטטיסטיקה א' תשע"ז זהורית דדון
סטטיסטיקה א' תשע"ח ינשופים ג זהורית דדון
סטטיסטיקה א' תשע"ח יהלום ד לוצי קזקרו
סטטיסטיקה א' תשע"ח חץ ו זהורית דדון
סטטיסטיקה ב' תשע"ז זהורית דדון
סטטיסטיקה ב' תשע"ח יהלום ג לוצי קזקרו
סטטיסטיקה ב' תשע"ח חץ ה זהורית דדון
סטטיסטיקה היסקית
סטטיסטיקה היסקית ב' תשע"ח ינשופים ג זהורית דדון
סטטיסטיקה ושימושי מחשב
סטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'
סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים א'
סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים א' תש"פ יהלום לוצי קזקרו
סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' תש"פ יהלום לוצי קזקרו
סטטיסטיקה תיאורית
סמינריון - משפחה וקריירה תשע"ז חץ רינה שחר
סמינריון - ניהול משאבי אנוש ופסיכולוגיה חיובית תשע"ז ינשופים דביר קווה