סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
מבוא לכלכלה- מאקרו
מבוא לכלכלה מקרו תשע"ח ינשופים ג
מבוא לכלכלה מיקרו תשע"ח ינשופים ג
מבוא לכלכלה מיקרו תשע"ח יהלום ד אבי טילמן
מבוא ליחסים בינלאומיים תשע"ח חץ ו קובי דביר
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ז יהלום
מבוא לאנתרופולוגיה תשע"ח חץ ו יפעת עוז
מבוא לאנתרופולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה תש"פ חץ יפעת עוז
מאקרו תשע"ז ינשופים
מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת תש"פ יהלום אסף בקר
מאגר משאבי אנוש
כלכלת משאבי אנוש תשע"ח יהלום ד אבי טילמן
כלכלת ישראל תשע"ז יהלום אוסנת ישראלי
כלכלת ישראל תשע"ח יהלום ג אוסנת ישראלי
כלכלת ישראל
כלכלת ישראל תש"פ יהלום אוסנת ישראלי
כלכלת ארץ ישראל
כלכלה פוליטית תשע"ח חץ ה אבי בר
כלכלה התנהגותית בניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום אריאל טיקוצקי
כלכלה התנהגותית
כח אדם רפואי תשע"ח ינשופים ב אסף בקר
יסודות השיווק מורחב
יסודות השיווק מורחב תש"פ ינשופים יאיר אורבך
יסודות השיווק תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך