סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
הדרכה ביביליוגרפית
הדרכה ביביליוגרפית
הדרכה ביביליוגרפית (מתוקשב) תשע"ח יהלום ד אליאב טאוב
הדרכה ביביליוגרפית (מתוקשב) תשע"ח יהלום ד אליאב טאוב
הדרכה ביבליוגרפית תש"פ יהלום לורן דגן
החברה הישראלית
החברה הישראלית תש"פ חץ רחל שרעבי
היבטים כלכליים וסוציולוגים בתעסוקה,השכלה ומשפחה תש"פ ינשופים אבי טילמן
היבטים סוציולוגיים
היבטים סוציולוגיים בניהול משברים ןיח"צ בארגונים תש"פ חץ יחיאל שבי
הכתובה תשע"ח ינשופים ג חגית עמרני
הכתובה תשע"ח יהלום ד חגית עמרני
הכתובה תשע"ח חץ ו חגית עמרני
הכתובה
הכתובה
הכתובה כמקור הסטורי בתולדות עם ישראל תש"פ יהלום חגית עמרני
הכתובה כמקור הסטורי בתולדות עם ישראל תש"פ חץ חגית עמרני
הכתובה כמקור הסטורי בתולדות עם ישראל תש"פ ינשופים חגית עמרני
המשאב האנושי
המשאב האנושי בארגון תשע"ח ינשופים ג חן ריגר
הנעת עובדים תשע"ח ינשופים ג מתי רחמים
התנהגות ארגונית א' תשע"ח ינשופים ג דביר קווה
התנהגות ארגונית א' תשע"ח יהלום ד דביר קווה
התנהגות ארגונית א' תש"פ יהלום דביר קווה
התנהגות ארגונית א' תש"פ ינשופים דביר קווה