סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
סמינריון בסוציולוגיה תשע"ח חץ ד רינה שחר
סמינריון בסוציולוגיה תש"פ חץ רחל שרעבי
סמינריון בסוציולוגיה תש"פ חץ יפעת עוז
סמינריון בסוציולוגיה תש"פ חץ אלה קורן
סמינריון מחקרי בניהול תשע"ז ינשופים אבי יוספוף
סמינריון משאבי אנוש תשע"ח ינשופים ב אלה קורן
סמינריון משאבי אנוש תשע"ח יהלום ג אבי יוספוף
סמינריון משאבי אנוש
סמינריון משברים כלכליים גלובליים
סמינריון משפחה וקריירות תשע"ט חץ ה רינה שחר
סמינריון- אלה קורן
סמינריון- יפעת עוז איבשיץ
סמינריון- שבירת מיתוסים תשע"ז חץ רחל שרעבי
ספרי התורה תשע"ח יהלום ב צבי שמעון
ספרי התורה תשע"ח יהלום ג צבי שמעון
עוני ואי שוויון תשע"ז יהלום אוסנת ישראלי
עוני ואי שיוויון תשע"ח יהלום ג אוסנת ישראלי
פוליטיקה ישראלית תשע"ז חץ אפרת קנולר
פיתוח יזמות תשע"ח ינשופים ב אליאב טאוב
פסיכולוגיה ארגונית תש"פ ינשופים דביר קווה
פסיכולוגיה חברתית תשע"ח ינשופים ג אייל קלונובר
פסיכולוגיה חברתית תשע"ח יהלום ג אייל קלונובר
פסיכולוגיה חברתית תשע"ח חץ ו אמיר זילבר
פרקטיקה במיסים
קבלת החלטות תשע"ח ינשופים ב קובי דביר