סילבוסים

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
ניהול רשות מקומית בעידן המודרני תש"פ חץ שוקי אמרני
הכתובה כמקור הסטורי בתולדות עם ישראל תש"פ חץ חגית עמרני
מערכות מידע ניהוליות תש"פ ינשופים שלום ברויאר
שיטות מחקר תש"פ ינשופים נתנאל דרורי
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית תש"פ ינשופים שוש שור
סמינריון במשאבי אנוש תש"פ ינשופים דביר קווה
סמינריון במשאבי אנוש תש"פ ינשופים אלה קורן
סמינריון במשאבי אנוש תש"פ ינשופים אבי טילמן
סמינריון בניהול תש"פ ינשופים רונן בראל
סמינריון בניהול תש"פ ינשופים אבי יוספוף
סמינריון בניהול תש"פ ינשופים אבי לוי
היבטים כלכליים וסוציולוגים בתעסוקה,השכלה ומשפחה תש"פ ינשופים אבי טילמן
יסודות הניהול המורחב תש"פ ינשופים יאיר אורבך
יסודות השיווק מורחב תש"פ ינשופים יאיר אורבך
תכנון ותקצוב תש"פ ינשופים דודי שלום
פסיכולוגיה ארגונית תש"פ ינשופים דביר קווה
מגדר אתניות ומעמד בארגונים תש"פ ינשופים גלית ברקת דניאלי
התנהגות ארגונית א' תש"פ ינשופים דביר קווה
מבוא לכלכלה-מיקרו תש"פ ינשופים ארז סיניבר
מיומנויות ניהול תש"פ ינשופים אירית קאופמן
דיני ויחסי עבודה תש"פ ינשופים אייל ברגר
ניהול משאבי אנוש תש"פ ינשופים גד רביד
מבוא לסטטיסטיקה היסקית ושימושי מחשב א' תש"פ ינשופים זהורית דדון
ניהול שינויים בארגונים תש"פ ינשופים דודי שלום
התנהגות ארגונית ב' תש"פ ינשופים דביר קווה