סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
הדרכה ביביליוגרפית (מתוקשב) תשע"ח יהלום ד אליאב טאוב
הדרכה ביביליוגרפית (מתוקשב) תשע"ח יהלום ד אליאב טאוב
הדרכה ביביליוגרפית
הדרכה ביביליוגרפית
דיני עבודה תשע"ח יהלום ב חנן אדד
דיני חוזים תשע"ז יהלום חנן אדד
דיני חוזים תשע"ח יהלום ב חנן אדד
דיני חוזים תשע"ט יהלום ג חנן אדד
דיני חוזים
דיני חוזים תש"פ יהלום חנן אדד
דיני חברות
דיני ויחסי עבודה תשע"ז יהלום אייל ברגר
דיני ויחסי עבודה תשע"ח ינשופים ג אייל ברגר
דיני ויחסי עבודה
דיני ויחסי עבודה תש"פ יהלום חנן אדד
דיני ויחסי עבודה תש"פ ינשופים אייל ברגר
אתיקה עסקית תשע"ז נתנאל דרורי
אתיקה עסקית תשע"ח יהלום ג נתנאל דרורי
אסטרטגיה תקשורתית ביחסי ציבור תשע"ח יהלום ד מיכל סלצקי
אסטרטגיה עסקית תשע"ח ינשופים ב נתנאל דרורי
אסטרטגיה עסקית תשע"ח ינשופים ג נתנאל דרורי
אסטרטגיה עסקית
אנגלית למתקדמים א' תשע"ז
אוקונוטריקה יישומית
אגדה - מבוא ומבחר טקסטים תש"פ ינשופים עמיחי כהן