סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
אגדה תשע"ח ינשופים ג
אבחון ויעוץ ארגוני תשע"ח ינשופים ב אתי פז
אבחון ארגוני תשע"ז ינשופים אתי פז
ERP תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר