סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
יסודות הניהול מורחב תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך
יסודות הניהול מורחב
יסודות השיווק תשע"ח ינשופים ב יאיר אורבך
יסודות השיווק תשע"ח יהלום ג יאיר אורבך
יסודות השיווק
יסודות השיווק מורחב
יסודות השיווק מורחב תש"פ ינשופים יאיר אורבך
כח אדם רפואי תשע"ח ינשופים ב אסף בקר
כלכלה התנהגותית
כלכלה התנהגותית בניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום אריאל טיקוצקי
כלכלה פוליטית תשע"ח חץ ה אבי בר
כלכלת ארץ ישראל
כלכלת ישראל תשע"ז יהלום אוסנת ישראלי
כלכלת ישראל תשע"ח יהלום ג אוסנת ישראלי
כלכלת ישראל
כלכלת ישראל תש"פ יהלום אוסנת ישראלי
כלכלת משאבי אנוש תשע"ח יהלום ד אבי טילמן
מאגר משאבי אנוש
מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת תש"פ יהלום אסף בקר
מאקרו תשע"ז ינשופים
מבוא לאנתרופולוגיה תשע"ח חץ ו יפעת עוז
מבוא לאנתרופולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה תש"פ חץ יפעת עוז
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ז יהלום
מבוא ליחסים בינלאומיים תשע"ח חץ ו קובי דביר