סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
נשים בחברה הישראלית (חצי מתוקשב) תשע"ח חץ ו יפעת עוז
נשים בחברה הישראלית
ניהול שינויים בארגונים
ניהול שינויים בארגונים
ניהול שינויים בארגונים תש"פ ינשופים דודי שלום
ניהול רשות מקומית בעידן המודרני תשע"ח חץ ו שוקי אמרני
ניהול רשות מקומית בעידן המודרני תש"פ חץ שוקי אמרני
ניהול קשרי עובדים מורחב תש"פ יהלום מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים מורחב תש"פ חץ מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים תשע"ז ינשופים מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים תשע"ח חץ ה מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים תשע"ח יהלום ג מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים
ניהול קשרי עובדים
ניהול קונפליקטים ומשא ומתן
ניהול קונפליקטים ואפקטיביות ארגונית תשע"ז יהלום אתי פז
ניהול משברים בחברות וארגונים תשע"ח חץ ה מיכל סלצקי
ניהול משברים
ניהול משאבי אנוש תשע"ז מתי רחמים
ניהול משאבי אנוש תשע"ח ינשופים ג אתי פז
ניהול משאבי אנוש תשע"ח יהלום ב גד רביד
ניהול משאבי אנוש תשע"ח יהלום ג אתי פז
ניהול משאבי אנוש תשע"ח ינשופים ב מתי רחמים
ניהול משאבי אנוש תש"פ יהלום גד רביד
ניהול משאבי אנוש תש"פ ינשופים גד רביד