סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
ניהול משא ומתן תשע"ז יהלום מתי רחמים
ניהול משא ומתן תש"פ יהלום יוסף הלר
ניהול מותגים תשע"ז אירית קאופמן
ניהול מותגים תשע"ח יהלום ג אירית קאופמן
ניהול ומנהיגות תשע"ז חץ
ניהול במאה ה-21 תשע"ז ינשופים אבי שריד
ניהול במאה ה-21 תשע"ח ינשופים ג אבי שריד
מתמטיקה למדעי החברה א' תש"פ יהלום שרית נתן מנור
מתמטיקה לחשבונאים ב'
מתמטיקה לחשבונאים
מתמטיקה ב' תשע"ח יהלום ד שרית נתן מנור
מתמטיקה א' תשע"ח יהלום ד שרית נתן מנור
מתמטיקה 4 יח"ל- מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
מתמטיקה 3 יח"ל - מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון תשע"ח ינשופים ב יחיאל שבי
מערכות מידע ניהוליות תשע"ז ינשופים שלום ברויאר
מערכות מידע ניהוליות תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר
מערכות מידע ניהוליות תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר
מערכות מידע ניהוליות
מערכות מידע ניהוליות תש"פ ינשופים שלום ברויאר
מנהל ומדיניות ציבורית
מנגנוני הגנה על החלש תשע"ז חץ יניב גולדברג
מנגנוני הגנה על החלש תשע"ח חץ ו יניב גולדברג
מיקרו תשע"ז ינשופים
מינהל ציבורי