סילבוסים

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
חברה ישראלית תשע"ח חץ ה רחל שרעבי
סטטיסטיקה ב' תשע"ח יהלום ג לוצי קזקרו
סטטיסטיקה א' תשע"ח יהלום ד לוצי קזקרו
אגדה תשע"ח ינשופים ג
מבוא למינהל ציבורי תשע"ח חץ ד
ניהול קשרי עובדים תשע"ח חץ ה מיכל סלצקי
ניהול קשרי עובדים תשע"ח יהלום ג מיכל סלצקי
מערכות מידע ניהוליות תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר
חגי ישראל תשע"ח ינשופים ב
סמינריון בניהול תשע"ח ינשופים ב אבי לוי
סמינריון בניהול תשע"ח ינשופים ב
ERP תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר
סוציולוגיה ארגונית ב תשע"ח חץ ד חן ריגר
סמינריון בסוציולוגיה תשע"ח חץ ד רחל שרעבי
סמינריון בסוציולוגיה תשע"ח חץ ד אלה קורן
סמינריון בסוציולוגיה תשע"ח חץ ד
מוסדות התורה תשע"ח חץ ה חגית עמרני
דיני עבודה תשע"ח יהלום ב חנן אדד
חברה ישראלית תשע"ח חץ ה רחל שרעבי
מבוא למינהל ציבורי תשע"ח חץ ה
שיטות מחקר תשע"ח חץ ה אמיר זילבר
סטטיסטיקה ב' תשע"ח חץ ה זהורית דדון
תיאוריות סוציולוגיות תשע"ח חץ ה חן ריגר
התנהגות צרכנים תשע"ח חץ ה מתי רחמים
סמינריון בכלכלה תשע"ח יהלום ב