סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
מיומנויות בניהול
מיומנויות ניהול תש"פ יהלום דוד שוורץ
מיומנויות ניהול תש"פ ינשופים אירית קאופמן
מימון לחשבונאים
מינהל ציבורי
מיקרו תשע"ז ינשופים
מנגנוני הגנה על החלש תשע"ז חץ יניב גולדברג
מנגנוני הגנה על החלש תשע"ח חץ ו יניב גולדברג
מנהל ומדיניות ציבורית
מערכות מידע ניהוליות תשע"ז ינשופים שלום ברויאר
מערכות מידע ניהוליות תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר
מערכות מידע ניהוליות תשע"ח ינשופים ב שלום ברויאר
מערכות מידע ניהוליות
מערכות מידע ניהוליות תש"פ ינשופים שלום ברויאר
משברים בארגונים ציבוריים כמתכון להצלחה או כישלון תשע"ח ינשופים ב יחיאל שבי
מתמטיקה 3 יח"ל - מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
מתמטיקה 4 יח"ל- מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
מתמטיקה א' תשע"ח יהלום ד שרית נתן מנור
מתמטיקה ב' תשע"ח יהלום ד שרית נתן מנור
מתמטיקה לחשבונאים
מתמטיקה לחשבונאים ב'
מתמטיקה למדעי החברה א' תש"פ יהלום שרית נתן מנור
ניהול במאה ה-21 תשע"ז ינשופים אבי שריד
ניהול במאה ה-21 תשע"ח ינשופים ג אבי שריד
ניהול ומנהיגות תשע"ז חץ