סילבוסים

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
מימון לחשבונאים
מיומנויות ניהול תש"פ יהלום דוד שוורץ
מיומנויות ניהול תש"פ ינשופים אירית קאופמן
מיומנויות בניהול
מחשבה מדינית תשע"ח חץ ה אייל ברנדייס
מוסדות התורה תשע"ח חץ ה חגית עמרני
מוסדות התורה תשע"ח יהלום ג חגית עמרני
מגדר אתניות ומעמד בארגונים
מגדר אתניות ומעמד בארגונים תש"פ ינשופים גלית ברקת דניאלי
מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים
מבחר סוגיות בנושאים אקטואליים תש"פ יהלום חיים בורגנסקי
מבוא לתקשורת המונים תשע"ח חץ ה צוריאל ראשי
מבוא לפסיכולוגיה חברתית
מבוא לפסיכולוגיה חברתית
מבוא לפסיכולוגיה חברתית
מבוא לפסיכולוגיה חברתית
מבוא לפסיכולוגיה חברתית תש"פ יהלום אייל קלונובר
מבוא לפסיכולוגיה חברתית תש"פ חץ אייל קלונובר
מבוא לפסיכולוגיה חברתית תש"פ ינשופים אייל קלונובר
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה תש"פ חץ אמיר זילבר
מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' תש"פ חץ זהורית דדון
מבוא לסטטיסטיקה היסקית ושימושי מחשב א' תש"פ ינשופים זהורית דדון
מבוא לסטטיסטיקה - מכינה תשע"ז קמפוס חרדי
מבוא לסוציולוגיה ארגונית א תשע"ח חץ ה חן ריגר